مرثیه ای برای فلسطین
37 بازدید
محل نشر: افق حوزه سال 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی